Kontakt oss i dag for uforpliktende tilbud!

Asbest og Miljøkartlegging

I 35 år har Eriksen HMS AS jobbet med kartlegging av asbest og andre miljøgifter i bygg, i grunn og i konstruksjoner. Vi utfører oppdrag i hele Norge – og våre tilsette er fremst innen fagfeltet Miljøkartlegging i Norge. Vi utfører asbest kartlegging, miljøkartlegging av alle typer bygg, konstruksjoner samt grunn undersøkelser. Vi produserer dokumentasjon som kartleggingsrapporter, miljøsaneringsbeskrivelser, avfallsplaner, og tiltaksplaner. Eriksen HMS AS er Norges eneste rådgivende ingeniør selskap, som arbeider med asbest kartlegging / risikovurdering, som også har tillatelse for arbeid med asbest. Eriksen HMS AS – vår kompetanse, betyr noe for alle!

Asbestkartlegging

Asbestkartlegging er en viktig prosess for å avdekke og håndtere asbest i bygg og anlegg. Det er en lovpålagt oppgave som må utføres før bygningsarbeid eller rehabilitering kan begynne.

Risikovurdering

Risikovurdering er en viktig prosess for å identifisere og vurdere risikoen knyttet til en bestemt aktivitet eller situasjon. Det er en avgjørende faktor for å sikre sikkerhet og helse på arbeidsplassen og redusere risikoen for ulykker og skader.

Forurenset grunn

Forurenset grunn kan være en alvorlig helse- og miljørisiko som kan påvirke både mennesker og dyr. Det kan være et resultat av ulike aktiviteter, inkludert industriell virksomhet og avfallshåndtering. Å identifisere og håndtere forurenset grunn er avgjørende for å sikre helse og miljø.

Fremmede arter

Fremmede skadelige arter kan ha alvorlige konsekvenser for det biologiske mangfoldet og økosystemet på et sted. Når en fremmed skadelig art introduseres til et nytt område, kan den forstyrre det eksisterende økosystemet og true overlevelsen til andre arter som finnes naturlig på stedet.

Ombruksrådgivning

Eriksen HMS AS er opptatt av bærekraftig utvikling og miljøvern, og tilbyr derfor ombruksrådgivning som en del av sitt tjenestetilbud. Våre erfarne rådgivere kan hjelpe bedrifter og organisasjoner med å identifisere potensielle ombruksmuligheter og utvikle strategier for å implementere dem.

Asbesthåndtering i Norge: En grundig veiledning med Eriksen HMS

Utforsk asbesthåndtering, kartlegging, uavhengig rådgivning og tredjepartskontroll i Norge, samt miljøkartlegging, avfallsplaner og ombrukskartlegging, og hvordan Eriksen HMS kan bistå deg.

Eriksen HMS AS presenterer: Norges ledende asbestinformasjonsvideo

Eriksen HMS AS har stolt bidratt til produksjonen av denne informative videoen om asbest. Dette er den første videoen av sitt slag i Norge, og den gir en grundig forståelse av hva asbest er, dets potensielle farer, og hvor man kan støte på dette materialet i hverdagen.

Kontakt oss for uforpliktende tilbud.

Valgfritt: Kryss av de punkter henvendelsen gjelder. Vi vil behandle skjemaet fortløpende, og svarer så raskt vi kan.

Vennligst oppgi hovedstad i Norge (anti-robot):

X
 • Vi tilbyr profesjonelle tjenester for miljøsanering, risikovurdering og asbestkartlegging for å sikre helse og sikkerhet på arbeidsplassen og i hjemmet. Vårt erfarne team hos Eriksen HMS AS har ekspertise innen helse, miljø og sikkerhet, og vi sørger for at alle tjenester utføres i henhold til lovpålagte krav. Kontakt oss i dag for å avtale en konsultasjon og beskytte deg selv og miljøet rundt deg.

  Utviklet av Webapp AS

  Kontakt oss

  • Telefon: 932 32 932
  • post@eriksenhms.no
  • Jonstadveien 6, 5146 Fyllingsdalen