En av Norges fremste eksperter på miljøkartlegging og asbest, vi holder til i Bergen og på Østlandet.

En av Norges fremste eksperter på miljøkartlegging og asbest, vi holder til i Bergen og på Østlandet.

Eriksen HMS AS er eneste rådgivende ingeniør selskap, som arbeider med asbest kartlegging og risikovurdering, som har tillatelse for arbeid med asbest. Vi har rutiner og instrukser for kartlegging og prøvetaking, som gir sikkerhet for brukere av bygg.Vi utfører asbest- og miljøkartlegging og produserer dokumentasjon som kartleggingsrapporter, miljøsaneringsbeskrivelser, avfallsplaner, tiltaksplaner mm. Vi er ofte rådgivere for byggherrer og entreprenører i gjennomføringsfasen, og utfører 3.partskontroller ved utført saneringsarbeid. Asbest har vært og er et hovedfokus for Eriksen HMS. Vi har også laget et eget system for objektive risikovurdering av funn, og på bakgrunn av funn og vurdert risiko kan vi utarbeide forslag til tiltaksplaner. Eriksen HMS sin daglige leder er styremedlem i Forum for miljøkartlegging og -sanering, samt leder for Asbestforum. Vi holder til I Bergen, Fyllingsdalen og Hokksund..

Asbest forum

Les mer

Ledig stilling

Les mer

asbest og miljøkartlegging, kartleggingsrapporter, miljøsaneringsbeskrivelser, avfallsplaner, tiltaksvurdering, risikovurdering, Asbestforum, tiltaksplaner for utførelse av f.eks. asbestarbeid
Denne SmartSiden er bygget av Solberg Marketing